top of page

Maud Thiria Vinçon

insan etleri


kesilmiş dallar ten kabarcıkları


katlanmış ve açılmış


zamanın erozyonunda


faydaki karın


kaburgaların artık aynı değil


budanmış çıplak derisi yüzülmüş


denizin  sireni

çılgınlığın çığlıklarına 


çağırdığı o yerde&chairs


boutures boursouflures


plis et déplis


le ventre en faille


dans l’érosion du temps


tes côtes ne seront plus les mêmes


amputées nues écorchées


là où la mer appelle


sirène


aux cris de ta folie

bottom of page