top of page

Ibrahim Cenet

L’IDÉOLOGIE ET LA ​​POÉSIE

Quand on regarde l'histoire, on voit que la géographie où la poésie et la philosophie prennent racine est l'Asie.


Commençons par le mot idéologie : Idé = l’idée, pensée ; logie = la science, Idéologie : la science de la pensée.


Sans aucun doute, c'est un sujet que beaucoup de gens connaissent. Evaluons ce mot d'un point de vue étymologique : Le sens du mot « logie » est clair. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un sujet que beaucoup de gens connaissent. Évaluons ce mot d'un point de vue étymologique : Le sens du mot « logie » est clair. Donc, la partie principale à examiner est la partie « l’idée ». Il me semble que le mot « idée » signifie identité plutôt que « pensée ». C'est un mot français. Si l'on examine le mot « identité » dans un sens plus étroit, on s'aperçoit que ce mot peut aussi être utilisé dans le sens d‘« idée ». Le mot "Idekort" dans les langues scandinaves est l'équivalent de la carte d'identité que nous utilisons en turc. Ici aussi, ils utilisent la partie « idé » au lieu du mot « identité ». Ici aussi, ils utilisent « idé » au lieu d'identité. Nous sauterons également une étape supplémentaire et utiliserons le mot « idé » comme le mot « le moi » au lieu du mot identité. Nous utiliserons « idéologie » au lieu de science de l'identité, « la science du moi ».


Je pense que j’ai montré une approche logique en intitulant cet article comme « l’idéologie et la poésie ». Parce qu'il y a une relation étroite entre l'idée et la poésie, c'est-à-dire l'identité et la poésie. La poésie aussi est un phénomène dans lequel la pensée s'épanouit chez les gens et dans laquelle les gens s'épanouissent. La poésie peut être associée à son identité, en particulier à soi-même. Vous ne pouvez pas comprendre pleinement l'identité et le moi d’une personne dont vous ne lisez que deux ou trois histoires, cependant, si vous lisez trois poèmes de cette personne, vous pouvez parvenir à une « idée », c'est-à-dire une idée de son identité et de son moi.


Un autre sujet lié à l'idée, c'est-à-dire à l'identité, et au moi, c'est la philosophie. La philosophie, elle aussi, ne peut être évaluée indépendamment de la pensée, du moi, de la compréhension, c'est-à-dire des conditions de l'« idée ».


L'idéologie concerne l'identité et le moi et finit par atteindre une totalité. C'est-à-dire qu'il comprend une compréhension économique et politique, une compréhension culturelle, de plus, une grande partie de la vie. L'économie, la politique, la culture déterminent l'idéologie ; l'idéologie dirige aussi notre vie économique, politique et culturelle.


* * *

Poète au grand cœur, Deniz Dağdelen Düzgün sort un magazine culturel en ligne dont le nom est Le Dactylo Méditerranéen, que nous lisons avec plaisir. Nous avons compris la Méditerranée ; la Méditerranée est un très grand lac de culture et de civilisation. Nous comprenons cela facilement, mais qu'est-ce que le « Dactylo »? Il était, bien sûr, facile d'interroger Deniz à ce sujet, et si nous l'avions fait, bien sûr, il nous aurait répondu.


La racine étymologique du mot « dactylo » est « dactyle ». Les racines de ce mot remontent à la civilisation luvienne en Anatolie, qui remonte à quatre-cinq mille ans ou même plus. Bien des années plus tard, les Grecs ont pris le mot « dactyle » dans cette langue luvienne et ont commencé à l'utiliser dans leur propre langue.


Néanmoins, j'ai pensé aux mots « dactylo » et « poésie » ensemble. Je voudrais commencer par ce que Cevat Şakir Kabaağaç a dit dans son ouvrage "Héy la grande patrie !", qui m'est venu à l'esprit du premier jet. En Anatolie, les peuples ont construit des grottes et des maisons à Çatalhöyük à Çumra, en Anatolie centrale, dont les racines remontent à neuf, voire dix, douze mille ans. Ces personnes ont fait un signe de la main ouverte sur la pierre d'entrée de la grotte, signifiant « ne viens pas, arrête, c'est à moi ! ». Il s'agit bien sûr d'un sujet bien connu. À l'intérieur des doigts de la main ouverte, il y a des lignes où le doigt et la paume se rencontrent. Certaines de ces marques sont un peu plus larges, d'autres un peu plus étroites. Parmi ces lignes de doigt, la plus étroite est nommée « tique » et la moins large est nommée « taque » d'après les sons. Si ces mots sont prononcés l'un après l'autre, ils constituent un rythme comme: « tique tique taque, tiqi taqa tiqi taqa »… Les mots sont écrits en harmonie sur ceux-ci, et c'est ainsi que le concept de « mètre » émerge. Comme mentionné précédemment, l'origine de cette condition remonte à au moins 8 à 10 mille ans. Même l'épopée de Gilgamesh il y a cinq mille ans a été écrite dans ce mètre. L'Odyssée d'Homère, copiée de Gilgamesh, a également été écrite d'après ce « dactyle » et le mètre de Bahri Recez de l'épopée de Gilgamesh.


Bref, le nom de cette belle plateforme que Deniz Dağdelen Düzgün a fondée m'a emmené à dix mille ans de poésie et au mot « dactyle » en langue luvienne. Après tout, l'Homme n'est-il pas celui qui trouve de nouvelles voies dans le pendule de la civilisation qui va et vient d'une certaine façon ?


&


İDEOLOJİ VE ŞİİR

Şiirin ve felsefenin kök aldığı coğrafya, tarihi olarak bakıldığında Asya’dır.


İdeoloji sözcüğüyle başlayalım önce : İde = fikir, düşünce; loji = bilim à İdeoloji : düşünce bilimi.


Bunun, birçok kişinin bildiği bir konu olduğu kuşkusuz. Bu sözcüğü etimolojik açıdan değerlendirelim: Loji’nin anlamı bellidir. Asıl incelenmesi gereken kısım , “ide” kısmıdır.

Benim yorumuma göre, “ide”, ya da özgün yazılış şekliyle “idée”, düşünceden ziyade kimlik demektir. Bu, Fransızca bir sözcüktür. “Identité” tam ve geniş anlamıyla “kimlik” demektir. Daha dar anlamıyla ise fikir-düşünce demektir. İskandinav dillerinde “Idekort” sözcüğü, Türkçede kullandığımız kimlik kartının adıdır. Burada da “ide”yi kimlik yerine kullanıyorlar. Biz de bir adım daha ileri giderek “ide”yi kimlik yerine “benlik” şeklinde kullanacağız. “İdeoloji”yi de kimlik bilimi, “benlik bilimi” yerine kullanacağız.


Bu yazının adını “şiir ve ideoloji” olarak koymakla isabetli davrandığımı düşünüyorum. Çünkü ide ve şiir, yani kimlik ve şiir arasında yakın bir ilişki bulunuyor. Şiir de, insanın içinde doğurduğu düşüncenin uç verdiği, adeta insanın çiçek açtığı bir olgudur. Şiir, insanın kimliğiyle, özellikle benliği ile ilgilidir. Yalnızca iki üç öyküsünü okuduğunuz insanın kimliğini, benliğini tam olarak anlayamazsınız, ancak bir insanın üç şiirini okursanız onun kimliği, benliği hakkında bir “ide”, yani düşünce edinebilirsiniz.


İde ile yani kimlikle, benlikle ilgili bir diğer konu ise felsefedir. Felsefe de düşünceyle, benlikle, anlayışla, yani “ide”nin koşullarıyla ilgilidir.


İdeoloji, kimlik ve benlikle ilgili olarak bütünselliği içerir. Yani ekonomik ve politik anlayışı, kültürel anlayışı, dahası yaşama ilişkin çok şeyi içerir. Ekonomi, politika, kültür ideolojiyi belirler; ideoloji de ekonomik, politik kültürel yaşamamıza yön verir.


* * *


Şair ve güzel insan Deniz Dağdalen Düzgün, Akdeniz Daktilosu adlı bir çevrimiçi şiir dergisi çıkartıyor, biz de zevkle okuyoruz. Akdeniz 'i anladık; Akdeniz oldukça büyük bir kültür ve uygarlık gölüdür. Bunu anladık ama Daktilo da neyin nesi? Bunu Deniz’e sormak elbette kolaydı ve sorsaydık elbette yanıtlardı. Daktilo sözcüğünün kökü “daktil”dir. Bu “daktil” sözcüğünün kökleri dört- beş bin yıl, hatta kökü daha eskilere uzanan, Anadolu’daki Luvi Uygarlığı’na gider. Çok sonraki yıllarda Yunanlılar bu Luvi dilindeki “daktil” sözcüğünü alıp dillerine kazandırmışlardır.

Ancak ben, Daktilo ve şiir sözcüklerini bir arada düşündüm. Hemen aklıma gelen Cevat Şakir Kabaağaç'ın “Hey Koca Yurt” adlı eserinde söylediklerinden yola çıkayım. Anadolu’da halklar dokuz hatta on, on iki bin yıl önceye gidecek kadar kökü derine uzanan, örneğin İç Anadolu’da yer alan Çumra’da Çatalhöyük’te mağaralar, evler yapmışlardır. Bu kişiler mağaranın giriş taşına , “gelme, dur, burası benimdir” anlamında parmakları açık bir el işareti yapmışlardır. Bu elbette bilinen bir şey. Açık elin parmaklarının iç kısmında parmak boğum işaret çizgileri vardır. Bu işaretlerin kimi az geniş, kimi az daha dardır. Bu parmak çizgi aralarından dar olana “tik”, az geniş olana “tak” seslerinden kök alan adlar verilmiştir. Bu sözcükler arka arkaya söylendiğinde : tik tik tak; tak tiki tak; tiki tak tiki......gibi bir ritim oluşturur. Bunlara da söz uydurulur ve böylece “vezin” kavramı ortaya çıkar. Dedik ya, bu durumun kökeni en az 8-10 bin yıl geriye gider. Beş bin yıl önceki Gılgamış Destanı bile bu vezinle yazılmıştır. Gılgamış’tan kopya edilen Homeros 'un Odesa destanı da bu sözünü ettiğimiz daktil ve Gılgamış Destanı vezninin Bahri Recez vezniyle yazılmıştır.

Böyle işte, Deniz Dağdelen Düzgün 'ün bu güzel şiir dergisine “Akdeniz Daktilosu” adını vermesi beni de on bin yıllık şiir ve Luvi dilindeki “daktil” sözüne götürdü. Öyle ya, insan, bir bakıma bir ileri bir geri giden uygarlık sarkacında kendine yeni yollar bulan kişi değil midir?

bottom of page